Sävstaskolan

Om skolan

Sävstaskolan ligger i södra delarna av Vingåker och är en av två F-6 skolor i tätorten. Vi är en mångkulturell skola med ungefär 315 elever i klasserna F-6 och sammanlagt arbetar ca 45 medarbetare här. I anslutning till Sävstaskolan finns Sävsta fritidshem.

Ny elev?

Vår ambition är att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan, erbjuda stöd och stimulans. I alla arbetslag arbetar lärare, elevassistenter, svenska som andraspråkslärare, specialpedagoger och fritidspedagoger för att ge våra elever bäst förutsättningar för att utvecklas i sitt lärande.

Vi sätter eleven i fokus och arbetar för att känna glädje i gemenskap och att lära oss arbeta tillsammans med andra och få fungerande relationer. Vuxennärvaro är viktigt för att hjälpa barnen till fungerande relationer, vi arbetar aktivt med arrangerade rastaktiviteter och fritids har pedagoger närvarande, utöver de rastvärdar som redan finns, under alla raster. Det finns alltid en vuxen med i aktiviteter som kan skapa konflikter. Det har hjälpt eleverna att komma in från rasten utan att bära på konflikt och få arbetsro. Vi har ett trygghetsteam som regelbundet arbetar med frågor kring barnen och utsatthet.

Sedan flera år tillbaka är vi en mobilfri skola.

Ny medarbetare?

På Sävstaskolan arbetar vi mycket med att värna om elever och medarbetare. Vi kallar det ”Sävsta-andan” och innebär att vi aktivt arbetar för att stötta, se och hjälpa varandra. Vi ser alla som en viktig del av skolan och vi ser alla elever som våra gemensamma elever oavsett vilken klass de tillhör.

Som lärare hos oss kommer du mötas av en trivsam arbetsmiljö med stort kollegialt utbyte och lärande. Du kommer bli en del av ett arbetslag, få handledning och ha nära till beslutsfattare. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och vi värdesätter din kompetens och tidigare erfarenheter. Här får du möjlighet att arbeta elevcentrerat med fokus på att skapa en lärorik och rolig arbetsmiljö för alla som vistas på skolan! Vi arbetar aktivt med digitala läromedel för att öka elevernas möjlighet till pedagogisk utveckling.

Sjukanmälan

Du som har barn i Sävstaskolan använder e-tjänsten Haldor för att sjukanmäla ditt barn.

Har du inte möjlighet att sjukanmäla via Haldor går det bra att ringa och sjukanmäla från klockan 7.00 på telefon 0151-191 79.

Besöksadress

Sävstaskolan
Källstugugatan 2
643 31 Vingåker

Rektor Sävstaskolan och Anpassad grundskola

Biträdande rektor Sävstaskolan och Anpassad grundskola

Skoladministratör Sävstaskolan och Högsjö skola

Skolkurator Sävstaskolan

Skolsköterska Sävstaskolan