Modersmålsundervisning

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning.

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till flerspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

Modersmålsundervisningen är frivillig. När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

Kommunen ska även ge eleven studiehandledning på modersmålet i andra ämnen än modersmålet.

Kriterier för modersmålsundervisning

För att ha rätt att delta måste ditt barn använda sitt modersmål varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Dessutom krävs det att det finns minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk för att vi ska kunna ordna undervisning på ditt barns språk.

Modersmålsundervisning kan inte ges i mer än ett språk. Det gäller dock inte för romska barn som kommer från utlandet, de kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl till det.

Teckenspråk och nationella minoritetsspråk

Vad det gäller teckenspråk har kommunen i uppdrag att ordna modersmålsundervisning även om antalet elever är färre än fem elever. Samma sak gäller modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

E-tjänster och blanketter

Ansökan för modersmålsundervisning i grundskolan – E-tjänster & blanketter