Marmorbyns skola

Om skolan

Tätorten Marmorbyn ligger ca 15 km nordöst om Vingåkers centralort, vackert belägen vid sjön Kolsnaren och med närhet till skog och naturområden. Här finns Marmorbyns skola med omkring 100 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I anslutning till skolan finns Sjöstugans förskola och Marmorbyns fritidshem.

Ny elev?

Vi arbetar för att gemenskap, trygghet och omtanke ska genomsyra vår skola och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi fokuserar mycket på utomhuspedagogik där vi nyttjar vårt fantastiska naturnära läge och integrerar det i undervisningen. Vi lagar den mesta av maten i vårt eget kök och arbetar med elevpåverkan kring maten som serveras. Under sommarhalvåret odlar vi mycket kryddor i våra egenhändigt byggda odlingslådor på skolgården som sedan används i matlagningen. Skolan är uppdelad i en huvudbyggnad och ”grön huset”. I huvudbyggnaden finns rektorsexpeditionen, personalrummet, klassrummen för elever som går i förskoleklassen och på lågstadiet samt skolbiblioteket och slöjdsalarna. Även fritidshemmet finns i huvudbyggnaden. Mellanstadiet och musiksalen finns i ”gröna huset” som ligger tvärs över skolgården.

Ny medarbetare?

I en liten skola som Marmorbyns skola är vi stolta över att vi har två förstelärare och en hög behörighetsgrad, fem av sex undervisande lärare är behöriga. Vi strävar efter att ge kunskap i form av undervisning, omsorg, stimulans och trygghet. Alla elever ska få kunskaper, självkännedom, social träning och miljömedvetenhet. Vi arbetar aktivt och kontinuerlig med pedagogisk utveckling genom olika kompetensutvecklingsinsatser som bygger på aktuell forskning.

Sjukanmälan

Du som har barn i Marmorbyns skola använder e-tjänsten Haldor för att sjukanmäla ditt barn.

Har du inte möjlighet att sjukanmäla via Haldor går det bra att ringa och sjukanmäla från klockan 7.30 på telefon 073-056 31 40.

Besöksadress

Marmorbyns skola
Målkavägen 3
641 95 Katrineholm

Rektor Marmorbyns skola

Administratör Slottsskolan F-6 och Marmorbyn

Skolkurator Slottsskolan F-6 och Marmorbyns skola

Skolsköterska Slottsskolan F-6 och Marmorbyn