Högsjö skola

Om skolan

Högsjö skola är en liten byskola med ca 60 elever och den ligger i ett vackert naturlandskap med utsikt över Högsjön ca 15 km utanför Vingåkers tätort. I skolans lokaler finns även förskolan Skogsgläntan och fritidshemmet Ekhagen.

Ny elev?

I en liten byskola som Högsjö är gemenskapen stark. Vår utgångspunkt är en skola för alla, och vårt slagord är ”Vi tillsammans”. Vår ambition är att Högsjö skola ska präglas av respekt för människors olikheter och vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vi vill att alla våra elever ska få förutsättningar att uppleva en lyckad skolgång, där allas åsikter tas på allvar och där man får tillhöra en gemenskap.

Med fina omgivningar finns goda möjligheter att förlägga en del av undervisningen i både skola och på fritidshemmet utomhus. Vi arbetar för att eleverna på ett naturligt sätt ska förstå vikten av fysisk aktivitet. Rörelse erbjuds under minst 30 minuter varje dag i olika former. Det kan vara idrottslektioner, promenader i den vackra naturen eller lekar utomhus.

Ny medarbetare?

Eftersom vi är en liten skola ställer det höga krav på samarbetet mellan personalen. Vårt ledord är ”vi tillsammans”, och det ska genomsyra hela skolan. Som lärare hos oss kommer du mötas av en trivsam arbetsmiljö med stort kollegialt utbyte och lärande. Vi strävar efter att ge kunskap i form av undervisning, omsorg, stimulans och trygghet.

Sjukanmälan

Du som har barn i Högsjö skola använder e-tjänsten Haldor för att sjukanmäla ditt barn.

Har du inte möjlighet att sjukanmäla via Haldor går det bra att ringa och sjukanmäla från klockan 7.30 på telefon 072-223 58 89.

Besöksadress

Högsjö skola
Skolgatan 13
640 10 Högsjö

Rektor Högsjö skola

Skoladministratör Sävstaskolan och Högsjö skola

Skolkurator Slottsskolan 7-9 och Högsjö skola

Skolsköterska Slottsskolan åk 7-9 och Högsjö skola