Högsjö skola

Högsjö skola ligger naturskönt cirka 15 km väster om Vingåkers centralort. Närheten till naturen gör att vi använder oss av utomhuspedagogik i arbetet på skolan, och låter upplevelser i den miljö som omger oss utgöra en bas för inlärning.

Utomhuspedagogik innebär bland annat:

  • att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram

Högsjö skola vill på ett naturligt sätt få eleverna att förstå vikten av fysisk aktivitet. Rörelse erbjuds under minst 30 minuter varje dag i olika former. Det kan vara idrottslektioner, promenader i den vackra naturen eller lekar utomhus.

I skolans lokaler finns även förskolan Skogsgläntan och fritidshemmet Ekhagen.

Sjukanmälan

Du som har barn i Högsjö skola använder e-tjänsten Dexter för att sjukanmäla ditt barn.

Har du inte möjlighet att sjukanmäla via Dexter går det bra att ringa och sjukanmäla från klockan 7.30 på telefon 072-223 58 89.

Rektor Högsjö skola

Administratör Slottsskolan F-6, Högsjö & Kulturskolan