Att välja skola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år har barnet rätt att börja i förskoleklass. Ett informationsbrev skickas ut till vårdnadshavarna i februari med frågan om man önskar att barnet börjar i förskoleklass. Alla barn har rätt till en plats på den skola vars geografiska upptagningsområde barnet tillhör, men det går också att välja någon av de andra skolorna i kommunen.

Val av annan skola/byte skola

Om du vill välja en annan skola än den skola som kommunen har anvisat dig kan du göra det om det finns plats på den skola du vill byta till. Det är rektorn på mottagande skola som beslutar om du får plats, så kontakta rektorn på den skola du vill byta till för att få veta mer. Tänk på att kommunen inte är skyldig att anordna skolskjuts till dig om du väljer att gå på en annan skola än den kommunen har anvisat dig.

För att ansöka om en annan skola ska du fylla en blankett och skicka den till barn- och utbildningsförvaltningen. Blanketten du ska använda hittar du i fillistan nedan.

Nyinflyttad

Du som är nyinflyttad i Vingåkers kommun fyller i en blankett med önskemål om skola och skickar den till Barn- och utbildningsförvaltningen. Blanketten du ska använda hittar du i fillistan nedan.

Blankett för ansökan om skola

Rektor Slottsskolan 7-9, IM-programmet

Rektor Slottsskolan F-6

Rektor Sävstaskolan

Rektor Högsjö skola

Enhetschef Slussen, rektor Marmorbyns skola och fritidshem samt Baggetorps fritidshem