Att välja skola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år är förskoleklass obligatorisk att börja. Ett informationsbrev skickas ut till vårdnadshavarna i februari med information om att förskoleklass. Alla barn har rätt till en plats på den skola vars geografiska upptagningsområde barnet tillhör, men det går också att välja någon av de andra skolorna i kommunen.

Val av annan skola/byte skola

Om du vill välja en annan skola än den skola som kommunen har anvisat dig kan du göra det om det finns plats på den skola du vill byta till. Det är rektorn på mottagande skola som beslutar om du får plats, så kontakta rektorn på den skola du vill byta till för att få veta mer. Tänk på att kommunen inte är skyldig att anordna skolskjuts till dig om du väljer att gå på en annan skola än den kommunen har anvisat dig.

För att ansöka om en annan skola ska du fylla i en blankett och skicka den till barn- och utbildningsförvaltningen.

Nyinflyttad

Du som är nyinflyttad i Vingåkers kommun fyller i en blankett med önskemål om skola och skickar den till Barn- och utbildningsförvaltningen.

E-tjänster och blanketter

Ansökan om börja/byta skola med mera – E-tjänster & blanketter