Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det betyder att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen samma år som de fyller 6 år. Förskoleklass är en egen skolform och ska förbereda för fortsatt utbildning och för att göra detta kombineras förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Att söka förskoleklass

I Sverige har alla elever och vårdnadshavare rätt att söka till de skolor de vill. Det är det som kallas för det fria skolvalet. Man behöver då göra ett aktivt val till för sitt barn, vilken skola man önskar sitt barn ska gå i.

I Vingåker finns fyra kommunala grundskolor för årskurs F-6. Två av dem finns i centralorten, en finns i Högsjö och en i Marmorbyn. I kommunen finns också en fristående skola för årskurs F-6, och den ligger i Österåker.

Början av januari skickas information och en skolvalsblankett ut till kommunens vårdnadshavare. Där ska du ange vilken skola du önskar att ditt barn ska placeras i, och blanketten skickar/lämnas in till barn- och utbildningsförvaltningen senast 10 februari.

Önskar ni fristående skola i kommunen eller en annan kommunalskola till höstterminstart tex. flyttning, så behöver ni ta direkt kontakt med aktuell skola.

Oavsett vilken skola ni väljer behöver Vingåkers kommun få den informationen, ange det på skolvals blankett eller kontakta grundskolehandläggare.

Beslut om placering

Under mars månad får du ett brev hem där det framgår vilken skola ditt barn har fått plats i.

Om man inte lämnat in skolvalsblankett, placeras barnet i den skola som ligger närmast hemmet. Om det inte finns någon ledig plats i den skolan, placeras barnet i en skola nära hemmet.

 

Folder förskoleklass

E-tjänster och blanketter

Ansökan skolval förskoleklass – E-tjänster & blanketter