Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det betyder att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen samma år som de fyller 6 år. Förskoleklass är en egen skolform och ska förbereda för fortsatt utbildning och för att göra detta kombineras förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Att söka förskoleklass

I Sverige har alla elever och vårdnadshavare rätt att söka till de skolor de vill. Det är det som kallas för det fria skolvalet. Man behöver då göra ett aktivt val till för sitt barn, vilken skola man önskar sitt barn ska gå i.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal senast 1 februari.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du av någon anledning inte kan logga in med BankID, vänligen kontakta grundskolans handläggare för alternativa ansökningsvägar.

Om du ansöker till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun än Vingåkers kommun, till exempel om du kommer att flytta till skolstart, behöver du meddela den informationen till kommunen (via till exempel e-tjänsten). Själva ansökan till den skola ni önskar gör ni direkt till skolan.

Fördelning av platser

Alla elever är garanterade en plats i en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. När skolplatser fördelas utgår handläggare från dina önskemål om skola så långt det är möjligt.

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste barn- och utbildningsförvaltningen bedöma hur platserna i skolan ska fördelas. Det gör förvaltningen också om det är så att vårdnadshavaren inte lämnar något önskemål om skola.

Bedömningen görs utifrån:

  1. Vårdnadshavares önskemål
    I enlighet med skollagen följer vi vårdnadshavares önskemål, så länge detta inte innebär:
  • att en annan elevs rätt till en placering nära hemmet åsidosätts
  • betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen
  1. Närhetsprincipen
    Om det inte finns plats i den skola vårdnadshavaren har önskat, eller om vårdnadshavaren inte har lämnat något önskemål om skola, placeras barnet i den skola som ligger närmast hemmet, så långt det är möjligt. Om det inte finns någon ledig plats i den skola som ligger närmast hemmet, placeras barnet i en skola nära hemmet.

Beslut om placering

Under mars månad får du ett brev hem där det framgår vilken skola ditt barn har fått plats i.

Om du inte har lämnat in skolval, placeras barnet i den skola som ligger närmast hemmet. Om det inte finns någon ledig plats i den skolan, placeras barnet i en skola nära hemmet.

 

Folder förskoleklass

E-tjänster och blanketter