Förskoleklass

Från hösten 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Du som förälder får ett informationsbrev hemskickat till dig på vårterminen det år ditt barn fyller 6 år. Förskoleklass är en kostnadsfri skolform som bedrivs i grundskolans lokaler. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn av elevernas behov och främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

Folder förskoleklass

E-tjänster och blanketter

Ansökan skolval förskoleklass – E-tjänster & blanketter

Grundskolehandläggare – skolskjuts