Skola

Förskoleklass

Förskoleklassen är en pedagogisk verksamhet för barn som är sex år. I Vingåkers kommun går cirka 100 elever i förskoleklass.

 

Grundskola

I kommunens grundskolor går omkring tusen elever. Skolorna finns i Vingåkers centralort, i Högsjö och i Marmorbyn. Årskurs 7-9 går på Slottsskolan i Vingåker. Friskola för årskurs F-6 finns i Österåker.

 

Grundsärskola

I Vingåker kan elever inskrivna i särskolan integreras i vanlig grundskoleklass. Lokalintegrerad grundsärskola och träningsskola finns i Katrineholm.

 

Gymnasium

Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal med andra kommuner. I Vingåker finns cirka 300 gymnasieelever, varav de flesta studerar i Katrineholm eller Hallsberg.

 

Vuxenutbildning

I Vingåkers kommun bedrivs ingen vuxenutbildning lokalt. Däremot ges möjlighet till vuxenutbildning i samarbete med Viadidakt. I Vingåker finns Campus Viadidakt – ett lärcentrum med lokaler, teknik och service för dig som läser eftergymnasiala studier.

 

Skola för nyanlända och asylsökande

Skolverksamheten för nyanlända barn och ungdomar är förlagd till samtliga F-6 skolor och till mottagningsenheten Slussen och Slottsskolan 7-9.

 

Skolhandläggare