Skola och utbildning

Förskoleklass
Förskoleklassen är en pedagogisk verksamhet för barn som är sex år. I Vingåkers kommun går cirka 100 elever i förskoleklass.

Grundskola
I kommunens grundskolor går omkring tusen elever. Skolorna finns i Vingåkers centralort, i Högsjö och i Marmorbyn. Årskurs 7-9 går på Slottsskolan i Vingåker. Friskola för årskurs F-6 finns i Österåker.

Anpassad grundskola
De elever som inte bedöms kunna nå grundskolans mål beroende av Intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i Anpassad grundskola.

Gymnasium
Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal med andra kommuner. I Vingåker finns cirka 300 gymnasieelever, varav de flesta studerar i Katrineholm eller Hallsberg.

Vuxenutbildning
I Vingåkers kommun ansvarar Viadidakt för vuxenutbildningen. Hos Viadidakt kan du studera på grundnivå, gymnasienivå eller eftergymnasial nivå. De hjälper också till att hitta rätt utbildning hos andra anordnare om du till exempel vill studera på distans eller på annan ort.

Skola för nyanlända och asylsökande
Skolverksamheten för nyanlända barn och ungdomar är förlagd till alla F-6 skolor och till mottagningsenheten Slussen och Slottsskolan 7-9.

Kopior på gamla betyg

Grundskola
Om du har gått ut grundskolan i Vingåker men av någon anledning har förlorat dina gamla betyg och önskar kopior gör du så här:
Betyg yngre än 10 år
Kontakta skoladministratör för Slottsskolan 7-9, tidigare Vidåkersskolan.
Telefon (växel): 0151-191 00

Betyg äldre än 10 år
Kontakta nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden.
Telefon (växel): 0151-191 00
E-post: bou@vingaker.se

Gymnasiebetyg
Vingåkers kommun har ingen gymnasieskola. För att få dina gamla betyg behöver du kontakta den gymnasieskola du studerade på.

Betyg från kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Har du läst upp betyg genom Viadidakt (kommunal vuxenutbildning, Komvux) i Vingåker kan du vända dig till dem för att få betygskopior. Klicka här för att komma till deras hemsida.