Skola och utbildning

Förskoleklass

Förskoleklassen är en pedagogisk verksamhet för barn som är sex år. I Vingåkers kommun går cirka 100 elever i förskoleklass.

 

Grundskola

I kommunens grundskolor går omkring tusen elever. Skolorna finns i Vingåkers centralort, i Högsjö och i Marmorbyn. Årskurs 7-9 går på Slottsskolan i Vingåker. Friskola för årskurs F-6 finns i Österåker.

 

Grundsärskola

I Vingåker kan elever inskrivna i särskolan integreras i vanlig grundskoleklass. Lokalintegrerad grundsärskola och träningsskola finns i Katrineholm.

 

Gymnasium

Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal med andra kommuner. I Vingåker finns cirka 300 gymnasieelever, varav de flesta studerar i Katrineholm eller Hallsberg.

 

Vuxenutbildning

I Vingåkers kommun ansvarar Viadidakt för vuxenutbildningen. Hos Viadidakt kan du studera på grundnivå, gymnasienivå eller eftergymnasial nivå. De hjälper också till att hitta rätt utbildning hos andra anordnare om du till exempel vill studera på distans eller på annan ort.

 

Skola för nyanlända och asylsökande

Skolverksamheten för nyanlända barn och ungdomar är förlagd till samtliga F-6 skolor och till mottagningsenheten Slussen och Slottsskolan 7-9.

 

Skolhandläggare