Skola för nyanlända och asylsökande

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har byggt upp verksamheter och rutiner för mottagandet av nyanlända till kommunen. Skolverksamheten för nyanlända barn och ungdomar är förlagd till samtliga F-6-skolor och Slottsskolan 7-9.