Läs mer om hur miljöbalkens regler gäller för din verksamhet genom att klicka här.