Projekt mot psykisk ohälsa

Kulturskolan i Vingåker har valts ut som Sörmlands projektledare i ett arbete mot ungdomars psykiska ohälsa. Det tre år långa projektet som startade i januari 2021 är en ny studie där kulturskolan kommer att få driva arbetet med att ta fram olika metoder att pröva under de tre åren.

Kulturskolerådet är huvudprojektledare för utvecklingsprojektet som handlar om att skapa möjligheter för att förebygga psykisk ohälsa där kulturskolan utgör en resurs. Kulturskolan kommer att titta på hur man inom skolans värld kan använda hela utbudet för att på ett ännu bättre sätt främja ungdomars psykiska hälsa.

Kulturskolan plockades för projektet utifrån sitt arbete med Dream Camp – ett läger under höstterminen där högstadieelever får möjlighet att ingå i en gemenskap, ta del av föreläsningar och delta i aktiviteter för att stärka självkänslan.

– Båda projekten handlar om att ge ungdomar självkänsla och skapa framtidstro. Det här är frågor man behöver jobba med hela tiden och jag är stolt och glad över att vi får vara med och driva projektet framåt, säger Fred Sjöberg, kulturskolechef.