Övriga aktiviteter

Kulturskolan verkar för ett levande Vingåkersbygden genom bland annat den årligt återkommande höstlovsaktiviteten DreamCamp, medverkan i TV-sända Strålande jul samt olika projekt.

Se menyn ovan för exempel på olika övriga aktiviteter som Kulturskolan bedriver.