Drama

Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsmetod där man använder sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra teaterformer. Det är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor.

Drama tar sin utgångspunkt i varje grupp och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala verklighet, och är ett lustfyllt lagarbete där själva arbetet är viktigare än resultatet. Drama är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap och det utgår från en helhetssyn på människan i samhället.

 

Teaterlek 6-9 år

I teaterleken får du många möjligheter att träna din fantasi. Vi använder oss av lekar och övningar för att öva oss i olika känslor som hjälper oss att leva oss in i de olika äventyren. Genom att samarbeta och lyssna på varandra blir teaterleken rolig och lekfull.

Drama och teater 9-12 år

I drama- och teatergruppen ligger fokus på samarbete i grupp genom övningar och lek. Du får på ett lekfullt sätt prova på olika teatertekniker, till exempel att improvisera, arbeta med dockteater och prova masker.

Tillsammans med dina teaterkompisar kommer du att hitta på och spela upp små pjäser och alla som går på Drama och Teater får möjlighet att uppträda inför publik en eller flera gånger.

Teater 13 år och äldre

I Teatergruppen kommer du arbeta med olika sorters texter som du både tolkar och gestaltar. Du får möjlighet att utveckla din kreativitet och improvisationsförmåga. I denna grupp arbetar vi mycket med improvisationsteater och att både våga ta plats och ge plats till varandra.

För att ge alla en scenisk upplevelse får du en eller flera möjligheter att spela upp en föreställning inför publik. Samarbete är teaterns A och O.

Skapande verksamhet 6-10 år

Skapande verksamhet är en grupp för dig som tycker att det är lika roligt att spela teater som att måla eller skapa med olika material. Inom Skapande verksamhet lägger vi fokus på vår påhittighet, vi arbetar med bra-att-ha saker och bra-hitta-på-idéer. Vi leker, gör olika teaterövningar, bygger kojor, klär ut oss och spela teater. Vi målar, klipper och klistrar.

Du kommer att få möjlighet att både stå på scen och att vara med på en utställning på biblioteket.