Dans

I Kulturskolans aktivitet dans får du vara delaktig i en grupp och utveckla ditt personliga rörelseuttryck. I dans är kroppen uttrycksmedlet och vi utforskar rörelsen som kommunikation med dansglädje, kreativitet och konstnärligt förhållningssätt.

När du går i en dansgrupp på Kulturskolan är det bra om du har vattenflaska med dig. Mjuka kläder som går bra att dansa och röra sig i ska du ha på dig. Kulturskolan undervisar dans i spegelsalen i Åbrogården eller i någon av skolornas gymnastiksalar.

 

Barndans fsk-årskurs 3

På lektionerna dansar och sjunger vi. Ofta har vi ett tema på lektionen som till exempel troll eller djur som vi har som utgångspunkt. Genom lek och kreativitet skapar vi dans tillsammans utifrån individernas egna uttrycksbehov och rörelser.

Dans årskurs 4-6

På lektionerna utvecklar eleverna koordination, rytm och musikalitet. Vi skapar koreografi och dans och använder musik från olika genrer eller har ett tema som utgångspunkt. Eleverna får lära sig om dans och rörelseimprovisation och får grundläggande teknik för dans.

Dans årskurs 6 och uppåt

Eleverna vidareutvecklar koordination, rytm och musikalitet och danstekniken influeras av jazzdans och modern dans. Här får eleverna vidareutveckla sitt eget rörelseuttryck och genom dansimprovisation och eget skapande introduceras eleverna i och är delaktiga i processen att skapa dans, koreografi och framträdanden. De får kunskaper om dans som fysisk träning.