Kurser och aktiviteter

Hos oss kan du lära och utveckla dig inom musik, dans och drama. Du kan också delta i skapande verksamhet inom bild och form. Vi erbjuder aktiviteter i kör och ensemblespel som du kan delta i.

I instrumentalspel och sång träffas vi enskilt eller i grupp. Dans, drama och skapande verksamhet sker grupp.