Avgifter

Kursavgiften är 100 kronor per termin, kurs och deltagare.
Instrumenthyran är 300 kronor per termin. Det är vissa instrument som finns tillgängliga för uthyrning, i mån av tillgång.