Kulturskolan

 

 

Kulturskolan i Vingåker är en modern kulturskola där vi kan erbjuda en bred verksamhet som riktar sig till alla barn och ungdomar i Vingåker. I vår verksamhet finns det plats för alla. Alla får höras, synas och vara med. Varje dag är viktig och inget är för sent. Våra barn och ungdomar medverkar regelbundet vid våra konserter och föreställningar runt om i kommunen. Kulturskolan samverkar även i olika projekt bland annat med för- och grundskolan i kommunen, Upplevelseenheten, studieförbunden och kyrkan.

 

 

Vill du sjunga i kör?

På Kulturskolan finns det körer för barn och ungdomar från 6 år till och med gymnasiet. Är du med i någon kör har du även möjlighet att boka enskilda sånglektioner. Du har också möjlighet att delta i någon av Kulturskolans många olika konsertprojekt. Mer information finns i Kurskatalogen.

Alla är välkomna!

Körledare är sång- och körpedagog Ing-Mari Janzon Andershed, ing-mari.janzon@vingaker.se

Vill du sjunga i Vingåkers världskör?

Vill du sjunga med i Vingåkers Världskör? Alla är välkomna, oavsett om du sjungit förut. Körledare är Karin Sköld och Tiina Rokka från Kulturskolan i Vingåker.

Kontakt:
Karin Sköld
karin.skold@vingaker.se

Kom som du är, sjung som du kan!

Anmälan till Kulturskolans kurser

StudyAlong

Dokument - kulturskolan

Kulturskolans lärare

Kulturskolans evenemang

Kulturskolan erbjuder inte bara undervisning till elever i kommunen utan anordnar också ett antal offentliga evenemang både i egen regi eller i samarbete med Upplevelseenheten, andra arrangörer samt andra kommuner i Sörmland. Kulturskolans och Vingåkersbygdens övriga evenemang.

Kulturskolan

Kulturskolechef

Administratör Slottsskolan 7-9