Kulturskolan

 

 

Kulturskolan i Vingåker är en modern kulturskola där vi kan erbjuda en bred verksamhet som riktar sig till alla barn och ungdomar i Vingåker. I vår verksamhet finns det plats för alla. Alla får höras, synas och vara med. Varje dag är viktig och inget är för sent. Våra barn och ungdomar medverkar regelbundet vid våra konserter och föreställningar runt om i kommunen. Kulturskolan samverkar även i olika projekt bland annat med för- och grundskolan i kommunen, Upplevelseenheten, studieförbunden och kyrkan.

 

 

 

 

Information med anledning av corona

Sommarskola med kulturskolan

Anmälan till Kulturskolans kurser

Vill du sjunga i kör?

På Kulturskolan finns det körer för barn och ungdomar från 6 år till och med gymnasiet. Är du med i någon kör har du även möjlighet att boka enskilda sånglektioner. Du har också möjlighet att delta i någon av Kulturskolans många olika konsertprojekt. Mer information finns i Kurskatalogen.

Alla är välkomna!

Körledare är sång- och körpedagog My Kullsvik, my.kullsvik@vingaker.se

Vill du sjunga i Vingåkers världskör?

Sång är en fantastisk metod för att lära sig svenska språket. När vi sjunger tillsammans skapas en kraft som öppnar vägen till glädje, gemenskap och solidaritet.
Alla är välkomna!
“Kom som du är, sjung som du kan!”

Körledare är sång- och körpedagog My Kullsvik, my.kullsvik@vingaker.se

StudyAlong

Dokument - kulturskolan

Kulturskolan i projekt mot psykisk ohälsa

Kulturskolan i Vingåker har valts ut som Sörmlands projektledare i ett arbete mot ungdomars psykiska ohälsa. Det tre år långa projektet som startade i januari 2021 är en ny studie där kulturskolan kommer att få driva arbetet med att ta fram olika metoder att pröva under de tre åren.

Kulturskolerådet är huvudprojektledare för utvecklingsprojektet som handlar om att skapa möjligheter för att förebygga psykisk ohälsa där kulturskolan utgör en resurs. Kulturskolan kommer att titta på hur man inom skolans värld kan använda hela utbudet för att på ett ännu bättre sätt främja ungdomars psykiska hälsa.

Kulturskolan plockades för projektet utifrån sitt arbete med Dream Camp – ett läger under höstterminen där högstadieelever får möjlighet att ingå i en gemenskap, ta del av föreläsningar och delta i aktiviteter för att stärka självkänslan.

– Båda projekten handlar om att ge ungdomar självkänsla och skapa framtidstro. Det här är frågor man behöver jobba med hela tiden och jag är stolt och glad över att vi får vara med och driva projektet framåt, säger Fred Sjöberg, kulturskolechef.

Inslag i P4 Sörmland

Kulturskolans lärare

Pianohälsning från Kulturskolan april 2021

Strålande jul i Vingåkersbygden 2019 - Kulturskolan "Nu lyser stjärnorna"

Kulturskolan

Kulturskolechef