Förskole- och skolbesök

KomTek tar emot förskole- och skolklasser. Det finns olika teman som skolorna kan välja mellan. Innehållet är anpassat efter barnens ålder och utgår från läroplanen och kursplanen i teknik.

KomTek erbjuder skolbesök inom följande områden:

  • programmering
  • byggnadskonstruktioner
  • olika mekaniska moment
  • lödning
  • teknik och berättande
  • spelskapande

De olika skolbesöken kan anpassas utifrån målgrupp och tidsåtgång. Har klassen svårt att ta sig in till KomTek på grund av exempelvis långt avstånd, gör vi även skolbesök ute på plats. Skolbesöken för låg- och mellanstadiet är som regel 2 timmar.

För de flesta besök finns ett förberedelsematerial som vi önskar att man arbetar med, detta för att undervisningen på KomTek ska ha en röd tråd och skapa en djupare förståelse. Materialet skickas ut 1-2 veckor innan besöket.

KomTek Vingåker

Namn
Rickard Moll Håkansson

Mobil
073-599 45 47

E-post
komtek@vingaker.se

Besöksadress
Säfstaholms slott
643 30 Vingåker