Taxor och avgifter

Den avgift du ska betala för barnomsorgen beräknas som en procentuell del av familjens inkomster, bidrag och ersättningar. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats inom barnomsorgen, och om dessa barn går i förskola eller i fritidshem.

Om familjens avgiftsgrundande månadsinkomst överstiger inkomsttaket räknas inte det överskjutande beloppet med när avgiften beräknas.

Avgifter 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs avgiftstaket inom barnomsorgstaxan. Höjningen är från 54 830:- till 56 250:-

Inkomsttaket per månad för år 2024 är 56 250 kronor.

Förskola

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i förskolan ut så här:

För det första barnet är avgiftstaket 3 procent, men högst 1 688 kronor.
För det andra barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563 kronor.

Fritidshem

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i fritidshem ut så här:

För det första barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.
För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.

E-faktura

Genom e-faktura får du en enklare och säkrare betalningsrutin. Med e-faktura har du kvar kontrollen att bestämma att fakturan ska betalas då du i internetbanken kan titta på fakturan och därefter godkänna den. All betalningsinformation är redan ifylld och det kostar inget extra att ta emot e-fakturor, det ingår i internetbanken.

Eventuella påminnelser och krav skickas som pappersfaktura. Det går att ha både autogiro och e-faktura, då dras beloppet automatiskt på förfallodagen. Anmälan om e-faktura gör du på din internetbank.

Autogiro

Med autogiro betalas fakturor automatiskt i rätt tid och du slipper oroa dig för att missa en räkning. På förfallodagen överförs aktuellt belopp från ditt bankkonto till Vingåkers kommuns bankgirokonto.

Du kan ansöka om autogiro på  autogiroanmälan eller genom att lämna ditt medgivande i internetbanken. Fyll även i betalarnummer/kundnummer som finns på din faktura.

Observera att du som vanligt får en faktura från oss, enda skillnaden är att det på inbetalningskortet står Makulerad istället för ett belopp. Det går att ha både autogiro och e-faktura.

 

Grund för avgift

Dessa inkomster, bidrag och ersättningar ska anges när du lämnar uppgifter om din inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning – dagpenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning mm.
 • Pensionsförmåner, dock  ej barnpension
 • Livränta
 • Ersättning för vård i familjehem
 • Vårdbidrag från Region Sörmland
 • Vårdbidrag för handikappat barn

 

Inte grund för avgift

Dessa inkomster, bidrag och ersättningar ska inte anges när du lämnar uppgifter om din inkomst:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta
 • Bidragsförskott
 • Underhållsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd
 • Ersättning för vård i familjehem
 • Vårdbidrag för handikappat barn
 • Statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxen studiestöd

Förskolhandläggare