Taxor och avgifter

Den avgift du ska betala för barnomsorgen beräknas som en procentuell del av familjens inkomster, bidrag och ersättningar. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats inom barnomsorgen, och om dessa barn går i förskola eller i fritidshem.

Om familjens avgiftsgrundande månadsinkomst överstiger inkomsttaket räknas inte det överskjutande beloppet med när avgiften beräknas.

 

Avgifter 2022

Från och med 1 januari 2022 höjs avgiftstaket inom barnomsorgstaxan till 52 410 kronor.

Avgift med maxtaxa för barn i förskola/familjedaghem:

 • Barn nr 1   3% av inkomsten, dock högst 1572 kronor/månad
 • Barn nr 2   2% av inkomsten, dock högst 1048 kronor/månad
 • Barn nr 3   1% av inkomsten, dock högst 524 kronor/månad
 • Barn nr 4   ingen avgift

Avgift för maxtaxa för barn i skolbarnomsorg 6-12 år:

 • Barn nr 1  2% av inkomsten, dock högst 1048 kronor/månad
 • Barn nr 2  1% av inkomsten, dock högst 524 kronor/månad
 • Barn nr 3  1% av inkomsten, dock högst 524 kronor/månad
 • Barn nr 4  ingen avgift

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 52 410 kronor.
Det yngsta barnet räknas som det första barnet.

Autogiro

Med autogiro betalas fakturor automatiskt i rätt tid och du slipper oroa dig för att missa en räkning. På förfallodagen överförs aktuellt belopp från ditt bankkonto till Vingåkers kommuns bankgirokonto.

Du kan ansöka om autogiro på  autogiroanmälan eller genom att lämna ditt medgivande i internetbanken. Fyll även i betalarnummer/kundnummer som finns på din faktura.

Observera att du som vanligt får en faktura från oss, enda skillnaden är att det på inbetalningskortet står Makulerad istället för ett belopp.

 

Grund för avgift

Dessa inkomster, bidrag och ersättningar ska anges när du lämnar uppgifter om din inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning – dagpenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning mm.
 • Pensionsförmåner, dock  ej barnpension
 • Livränta
 • Ersättning för vård i familjehem
 • Vårdbidrag från Region Sörmland
 • Vårdbidrag för handikappat barn

 

Inte grund för avgift

Dessa inkomster, bidrag och ersättningar ska inte anges när du lämnar uppgifter om din inkomst:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta
 • Bidragsförskott
 • Underhållsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd
 • Ersättning för vård i familjehem
 • Vårdbidrag för handikappat barn
 • Statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxen studiestöd

Förskolhandläggare