Regler och riktlinjer

Barnomsorgen i Vingåker är reglerad utifrån de regler som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Grunden för reglerna är skollagen, läroplanerna och barnkonventionen.

 

I reglerna hittar du information om de regler som gäller för:

 

 • Verksamhetsformer
 • Rätt till barnomsorg
 • Ansökan
 • Placering
 • Turordning
 • Placeringserbjudande
 • Inskolning
 • Vistelsetid
 • Uppsägning
 • Lämna uppgifter
 • Försäkring
 • Barnomsorgsavgift

Förskolhandläggare