Modersmålsstöd

Modersmålsstöd i förskolan

Ett av förskolans mål i verksamhetsplanen för läsåret 2016-17 är att öka och förbättra modersmålsstödet för barn med andra modersmål än svenska. I vår verksamhet finns både asylsökande barn och barn som vistats länge eller är födda i Sverige men talar ett annat språk än svenska i hemmet. Båda dessa grupper har behov av stöd på modersmålet. All forskning visar att med ett starkt modersmål underlättas lärandet av ett andra språk.

Vi informerar vårdnadshavare på olika sätt om vikten av ett utvecklat modersmål. Vi försöker uppmuntra vårdnadshavare att träna modersmålet aktivt med sina barn. Våra förskolor erbjuder bokpaket med barnböcker på de flesta förekommande språk i förskolan. Bokpaketen lånas ut till vårdnadshavare för att uppmuntra läsning på modersmålet.

Vi inledde under vårterminen 2016 ett samarbete med Flens kommun som har stor erfarenhet på området. Vi genomförde ett studiebesök för att få veta mer om hur de arbetar med modersmålsstöd. Under våren 2017 kommer en pedagog från Flen för att berätta mer för våra språkpiloter.

Under 2016 har vi aktivt försökt rekrytera personal som är flerspråkig till våra förskolor. Ett arbete som vi fortsätter under våren 2017.