Måltider

Förskola

Måltider på förskolan

På förskolorna serveras frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen har vi även en fruktstund, oftast innan vi går ut.

Bra matvanor

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas och leka. Förskolan har möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret för barnens matvanor. Men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet har andra vuxna än föräldrarna också inflytande över barnets matvanor. Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö som barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider. Vingåkers kommun arbetar för att öka andelen ekologiska livsmedel.

Menyn finns som app

Nu kan man ladda ned appen Skolmaten där Vingåkers kommuns grundskolor finns med. Den kan vara användbar även för förskolans föräldrar då det oftast är samma mat som serveras i förskolorna.

Specialkost

Regler och rutiner för specialkost och anpassade måltider

 

Fritidshem

Alla fritidshemmen i kommunen erbjuder måltidsservice. För barn med behov av fritids innan skolan börjar på morgonen serveras frukost och under eftermiddagen erbjuds mellanmål och frukt. Lovdagar då barnen går heldagar på fritidshemmet serveras även lunch.

Tiderna för måltiderna kan variera. För mer information kan du kontakta ditt barns fritidshem.

Hållbara måltider

Skolmjölksstöd

Vingåkers kommuns skolor och förskolor deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölk. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Mer information om skolmjölksstödet på Jordbruksverket.se