Lov och ledigheter

Förskola

Vingåkers kommuns förskolor har öppet vardagar under hela året.

På sommaren när många familjer har semester har vi verksamheten öppen på en förskola i centralorten för dem som behöver barnomsorg.

Barn som går i allmän förskola är lediga när skolan har sina lov.

Förskolan har stängt fyra dagar per år för planering och utbildning av personal, datumen hittar du på Förskola & Fritidshem (vingaker.se) Då har vi endast en avdelning öppen för de familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt. Du får information om vad som gäller från din enhet. Meddela personalen på er förskola om ni behöver barnomsorg av kommunen under den dag förskolan är stängd.


Fritidshem

Skolbarn som inte har skolbarnomsorg men som behöver omsorg under lov har rätt till lovomsorg på fritidshem under skoltid, med gällande taxa. Anmälan görs till barn- och utbildningsförvaltningen en månad innan behovet.

Studiedagar kan innebära begränsat öppethållande för fritidshem. Du får information om vad som gäller från din enhet.

Under sommaren anpassar vi verksamheten i fritidshem efter behovet av den. Om ändringar av verksamheters öppettider sker informeras om detta i god tid.

Förskolhandläggare