Lov och ledigheter

Förskola

Vingåkers kommuns förskolor har öppet vardagar under hela året.

På sommaren när många familjer har semester har vi verksamheten öppen på två förskolor i centralorten för dem som behöver barnomsorg.

Barn som går i allmän förskola är lediga när skolan har sina lov.

Förskolan har stängt 4 dagar per år för planering och utbildning av personal. Då har vi endast en avdelning öppen för de familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Planering- och utvärderingsdagar 2019-2020

Förskolan är stängd för utvecklingsdag 23 oktober. Förskolan kommer också att vara stängd för en planeringsdag i samband med skolstarten i januari 2020 och för en utvärderingsdag i juni 2020.

Meddela personalen på er förskola om ni behöver barnomsorg av kommunen under den dag förskolan är stängd.


Fritidshem

Skolbarn som inte har skolbarnomsorg men som behöver omsorg under lov har rätt till lovomsorg på fritidshem under skoltid, med gällande taxa. Anmälan görs till barn- och utbildningsförvaltningen en månad innan behovet.

Studiedagar kan innebära begränsat öppethållande för fritidshem. Du får information om vad som gäller från din enhet.

Under sommaren anpassar vi verksamheten i fritidshem efter behovet av den. Om ändringar av verksamheters öppettider sker informeras om detta i god tid.

Utredare och strateg, Barn & Utbildning