Marmorbyns fritidshem

Fritidshemmet ligger i nordöstra delen av Marmorbyn. Fritidshemmet består av en avdelning som är lokalintegrerad med skolan, och med natur i närområdet har vi goda förutsättningar till utevistelse.

Enhetschef Slussen, rektor Marmorbyns skola och fritidshem samt Baggetorps fritidshem