Ekhagens fritidshem – Högsjö

Ekhagens fritidshem ligger i östra delen av Högsjö, cirka 15 km från Vingåkers centralort. Fritidshemmet består av en avdelning och är lokalintegrerat med skolan.

Fritidshemmet ligger naturskönt  med närhet till åker, äng, skog och sjö. Utomhusmiljön erbjuder stora möjligheter då vi tycker det är en lika naturlig lärandemiljö som klassrummet. På Ekhagens fritidshem använder vi utomhuspedagogik, vilket innebär ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer.

Ekhagen fritidshem