Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan. Undervisningen i fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid genom att undervisningen utgår ifrån barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter.

Vi arbetar med barnens sociala utveckling, demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Viktiga inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Vi arbetar också för att du som vårdnadshavare ska känna dig nöjd och trygg med ditt barns fritidshemsplats.

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsplats från och med förskoleklass tills de slutar årskurs 6. Fritidsverksamheten styrs av Allmänna råd för fritidshem samt läroplanen för grundskolan.

Lovomsorg

Skolbarn som inte har fritidshemsplats men som behöver omsorg under lov har rätt till lovomsorg på fritidshem med gällande taxa. Anmälan görs till barn-och utbildningsförvaltningen en månad innan behovet.

Fritidsklubb

Fritidsklubbens verksamhet vänder sig till barn i årskurs 4-6. Klubbverksamheten har en friare form än fritidshemmen och målsättningen är att få barnen självständiga och ansvarstagande. Många av de aktiviteter som planeras och genomförs sker utan vuxen i omedelbar närhet. Barnen tränas i att själva söka upp och genomföra olika fritidsaktiviteter.

Fritidsklubbens öppettider är efter skoltid fram till kl 16.30. Verksamheten vänder sig till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidsklubben har öppet sport-, påsk- och höstlov. Under jul- och sommarlov erbjuds lovomsorg.

Fritidshem i Vingåker

I Vingåker finns fyra stycken kommunala fritidshem: två av dem ligger i centralorten, och två ligger i kransorterna Högsjö och Marmorbyn:

 

Centralort Kransort
Slottets fritidshem Högsjö – Ekhagens fritidshem
Sävsta fritidshem Marmorbyns fritidshem

Rektor Slottsskolan F-6

Rektor Sävstaskolan och Anpassad grundskola

Förskolhandläggare