Källstugans förskola

Källstugan är en centralt belägen förskola med stimulerande utemiljö och gångavstånd till skogen. Förskolan har två avdelningar: Solstrålen 1-3 år och Regnbågen 3-5 år.

Vi vill skapa trygghet och trivsel för barn, föräldrar och personal. Vi vill bidra till att barnen visar hänsyn och förståelse för andra människor samt har ett natur- och miljöintresse.

Vi arbetar målmedvetet utifrån läroplanens värdegrund. Vi vill förmedla människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta, omsorg om och hänsyn till andra människor samt förståelse och rättvisa så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs hos barnen.

Vi är med i Friluftsfrämjandet vilket innebär att vi kan bedriva verksamhet som Knopp, Knytte och Mulle.

Vår gård är under ständig utveckling. Vi är ute stor del av dagen och vår gård är utgångspunkten där vi upplever och leker tillsammans. Att sköta om insekter och växter utvecklar barnens empati och ansvarskänsla.

Självklart arbetar vi medvetet med läroplanens övriga delar i det dagliga arbetet. Matematik, språk och kommunikation samt naturvetenskap använder vi ständigt i vardagen.

Den dagliga kontakten med föräldrar är en viktig del av vårt arbete. Det är grunden för all föräldrasamverkan. Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig välkomna och positivt bemötta när de kommer till Källstugan.

Kontakt

Rektor Slottets förskola, Äppellunden, Källstugan, Skogsgläntan Högsjö, Sjöstugan Marmorbyn, Öppna förskolan