Södergårdens förskola

Södergårdens förskola ligger i centralorten på söder i Vingåker. Vi har en stor gård med närhet till grönområden. Förskolan har tre avdelningar: Grodan 1-3 år, Biet 3-5 år och Fjärilen 3-5 år.

I arbetet med barnen utgår vi från att varje barn ska:

  • mötas med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet
  • få chans att utveckla självständighet och kompetens
  • få sina behov tillgodosedda och uppleva sitt eget värde
  • uppmuntras till lustfylld lek och lärande

På Södergårdens förskola arbetar barn och pedagoger temainriktat med språk, matematik, naturkunskap, rörelse, skapande samt socialt samspel. Några gånger i veckan delar vi oss i mindre grupper anpassade efter barnens ålder och nivå, allt för att locka fram ett lustfyllt lärande. Nedan finns exempel av verksamheten på Södergårdens förskola:

Vid matematikstunderna spelar vi mattespel, mäter, arbetar med form och färg, pratar om kroppen och kroppsuppfattning, sjunger mattesånger med mera.

Vid språkstunderna jobbar vi med material från Före Bornholmsmodellen, vi spelar språkmemory, har språkpåsar, läsning, leksagor, flanosagor, munmotorik, ordpussel, stavelser och rim och ramsor.

Skapande: Ateljén bjuder på mycket skapande och bara fantasin sätter gränser för vad som skapas här inne. Vi målar, limmar och skapar i naturmaterial, gips och lera. Vi tittar oss i spegeln och målar av oss själva. 

Naturkunskap: Pedagoger har gått utbildning i NTA, naturkunskap och teknik för alla i förskolan. Vi experimenterar och pratar om naturvetenskapliga fenomen, bygger och konstruerar.  Även här anpassar vi verksamheten efter barnens ålder och intressen.

Socialt samspel, kompisrelationer, är något vi arbetar med dagligen. Vi har material i exempelvis Kompisböckerna med bra innehåll och övningar som främjar kompisrelationer. Vi har värdegrundsteater utifrån dessa teman som kompisböckerna innehåller.

Varje fredag träffas alla avdelningar och har en sång- och musikstund tillsammans. Det är mycket uppskattat.

Avdelningar

Rektor Slottet, Södergården, Gränden, Satelliten, Äppellunden, Skogsgläntan