Slottets förskola

Slottets förskola är beläget på norr i Vingåker med gångavstånd till Säfstaholms slotts fina miljöer. Förskolan ligger vägg i vägg med skolan och fritidshemmet. De blivande skolbarnen går till skolans matsal för att äta lunch.

Det finns fyra avdelningar: Tornet, Spiran, Kronan och Satelliten. Kronan och Satelliten är syskonavdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. På Spiran går barn i åldrarna 1-3 år och på Tornet barn i åldrarna 3-5 år.

Läroplanen löper som en röd tråd genom verksamheten. NTA (naturkunskap och teknik för alla i förskolan), bild och form, språket enligt Före Bornholmsmodellen, matematik och värdegrundsfrågor är något vi jobbar kontinuerligt med under dagarna. Vi använder oss av teckenstöd för att underlätta kommunikationen när talet inte räcker till.

På vår nya fina utegård finns det bland annat klätterställningar, gungor och rutschkanor. Det ger barnen många möjligheter att träna sin motorik. I och med att alla avdelningar delar på samma utegård lär alla barnen känna varandra. Ute tränar vi mycket på att visa empati, hänsyn och att dela med sig.

Information

Verksamheten på Slottets förskola upphör vecka 25. Personal och barn flyttas till nybyggda Äppellundens förskola från och med vecka 26.

Kontakt

Rektor Slottets förskola, Äppellunden, Källstugan, Skogsgläntan Högsjö, Sjöstugan Marmorbyn, Öppna förskolan