Skogsgläntans förskola – Högsjö

Skogsgläntans förskola ligger i Högsjö, 15 km utanför Vingåkers centralort och är ett bra val för dig som bor i Vingåker och pendlar mot Örebro, Kumla, Hallsberg eller Pålsboda. På förskolan finns avdelningen Räven för barn mellan 1–5 år. Förskolan ligger i anslutning till Högsjö skola där det finns tillgång till bibliotek och idrottshall.

Våra mål är att barnet ska:

  • känna trygghet och glädje
  • få en rikedom genom språket
  • få utveckla sin kreativitet och fantasi

Den dagliga verksamheten genomsyras av språkstimulerande aktiviteter. Vår gård är stimulerande så den inbjuder till skapande och lek. Vi använder oss av skolgården och den närliggande fårhagen när möjlighet ges. Varje vecka går 4- och 5-åringar till skolans idrottshall för att ha gymnastik.

Vi vill att barnen ska stärka sin självkänsla genom att visa att de kan själva, exempelvis vid påklädning och måltider. Barnen serveras dagligen färsk frukt och vi undviker livsmedel som innehåller socker.

Kontakt

Rektor Äppellunden, Källstugan, Skogsgläntan Högsjö, Sjöstugan Marmorbyn, Öppna förskolan