Sjöstugans förskola – Marmorbyn

Sjöstugans förskola ligger i Marmorbyn cirka 15 km från Vingåkers centralort och ca 15 km från Katrineholm. Vi har gångavstånd till skogen och sjön Kolsnaren. Förskolan har två avdelningar: Måsen 1-3 år och Svanen 3-6 år. Sjöstugans förskola har öppet mellan klockan 6.00-18.00.

Sjöstugans vision är att våra barn utvecklar nyfikenhet (jag vill), kreativitet (jag kan), självtillit (jag vågar), och samarbetsförmåga (jag deltar). Vår pedagogiska plattform har sin utgångspunkt i förskolans läroplan. Vi skapar en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Läroplanen ligger även till grund för våra gemensamma mål i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, matematikplan, språkplan och IKT-plan (Information och kommunikations teknologi) som vi tillsammans på Sjöstugan strävar mot.

På Sjöstugan finns en Språkpilot, IKT-pilot och en Matematikpilot som driver och utvecklar det pedagogiska arbetet. Vi arbetar aktivt med vårt förhållningssätt som förebilder. I det dagliga samspelet i till exempel leken, måltider, samlingar, högläsning och utevistelsen får språk, matematik och kommunikation en betydande roll. Vi ser även det dagliga samtalet som en viktig del i barns utveckling, där barnens egna berättelser och erfarenheter bidrar till att vi tillsammans utvecklas.

Vi önskar er välkomna till Sjöstugan!

Kontakt

Rektor Slottets förskola, Äppellunden, Källstugan, Skogsgläntan Högsjö, Sjöstugan Marmorbyn, Öppna förskolan