Sjöstugans förskola – Marmorbyn

Sjöstugans förskola ligger i Marmorbyn ca 15 km från Vingåkers centralort och ca 15 km från Katrineholm. Vi har gångavstånd till skogen och sjön Kolsnaren. Förskolan har två avdelningar: Måsen 1-3 år och Svanen 3-6 år. Sjöstugans förskola har öppet mellan klockan 6.00-18.00.

Sjöstugans vision är att våra barn utvecklar nyfikenhet (jag vill), kreativitet (jag kan), självtillit (jag vågar), och samarbetsförmåga (jag deltar). Vår pedagogiska plattform har sin utgångspunkt i förskolans läroplan. Vi skapar en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Läroplanen ligger även till grund för våra gemensamma mål i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, matematikplan, språkplan och IKT-plan (Information och kommunikations teknologi) som vi tillsammans på Sjöstugan strävar mot.

På Sjöstugan finns en Språkpilot, IKT-pilot och en Matematikpilot som driver och utvecklar det pedagogiska arbetet. Vi arbetar aktivt med vårt förhållningssätt som förebilder. I det dagliga samspelet i till exempel leken, måltider, samlingar, högläsning och utevistelsen får språk, matematik och kommunikation en betydande roll. Vi ser även det dagliga samtalet som en viktig del i barns utveckling, där barnens egna berättelser och erfarenheter bidrar till att vi tillsammans utvecklas.

Vi önskar er välkomna till Sjöstugan!

Kontakt

Rektor Åland, Källstugan, Slottet, Sjöstugan