Satellitens förskola

Satellitens förskola ligger idylliskt och mysigt belägen vid Västra Vingåkers kyrka och är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Vår ambition är att barn och föräldrar alltid ska känna sig trygga och välkomna till oss.

På Satellitens förskola arbetar vi mycket med språket som är nyckeln till kommunikation och delaktighet. Vi använder oss dagligen av figurerna ”Babblarna” och teckenstöd tillsammans med barnen. ”Babblarna gör språkträningen till ett spännande och lekfullt äventyr. Och detta är baserat från Karlstadmodellen. Med hjälp av Babblarna över vi tillsammans på samspel och möjligheterna till språkutvecklande lekar är oändliga”.

Vi är mycket utomhus med barnen då vi tycker det är viktigt att barnen får en förståelse och rätt bild av samspelet mellan djur och natur. Vi odlar egna växter från frö till färdig planta. Vi har en egen kompost som barnen får vara med och ”mata” och under processens gång förklarar och visar vi att vi skapar vår egen planteringsjord.

Vi arbetar målmedvetet utifrån läroplanens värdegrund och vi vill förmedla människors lika värde. Till hjälp för de använder vi b.la. kompiskorten vid våra samlingar och samtalar dagligen med barnen om hur viktigt det är, och hur man gör, för att vara en bra kompis.

Kontakt

Rektor Äppellunden, Satelliten, Skogsgläntan Högsjö, Öppna förskolan