Sagolundens förskola

Förskolan är nybyggd 2023, ligger i södra Vingåker och har sex avdelningar; Katthult 1-3 år, Lönneberga 1-3 år, Saltkråkan 1-5 år, Villekulla 3-5 år, Körsbärsdalen 3-5 år samt Mattisborgen 3-5 år.

För att skapa en bra grund för barnens möjligheter till utveckling och lärande lägger vi stort fokus på språkutvecklande arbetssätt. I vårt språkarbete har vi, bland annat, hämtat inspiration från Före Bornholmsmodellen. På förskolan finns språklyan, ett rum med stimulerande material för språklekar av olika slag. Vi använder oss även av bild- och tecken som stöd i vår dagliga verksamhet för att ge barnen ytterligare möjligheter till kommunikation.

Våra miljöer är språkligt stimulerande och uppmuntrar till kommunikation. De stimulerar lek, fantasi, nyfikenhet och lustfyllt lärande, vilket gör att barnen får möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har en sagohörna där vi, bland annat, samlas för att försvinna in i sagans och fantasins förtrollade värld. En gemensam ateljé för skapande finns också. Andra estetiska uttrycksformer så som sång och dans är också en naturlig del av vår vardag på förskolan.

Vi arbetar målmedvetet utifrån läroplanens alla delar genom att utgå från våra vardagsrutiner, leken och olika temaarbeten. Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela utbildningen och vi använder oss av material med olika teman om hur man blir en bra kompis, hos oss ska alla känna sig välkomna!

Kontakt

Rektor Sagolunden, Baggetorp, Lindgården Österåker, Åland