Lindgårdens förskola – Österåker

Lindgårdens förskola ligger 12 km norr om Vingåker i ett naturskönt landskap, utan avgaser och störande trafik. Förskolan har två avdelningar, Korpen samt Linden med barn i åldrarna 1-5 år.

I värdegrundsarbetet är det viktigt med närvarande pedagoger i leken som kan leda och ge stöd.

Vi använder oss av Kompiskort med olika kompisteman, böcker och introducerar lekar där alla får samspela.

Språket är nyckeln till att bli delaktig i samhället. Genom språket kommunicerar vi, lär oss och får information. Genom att barnet möter pedagoger som lyssnar, ger talutrymme och använder ett nyanserat språk i vardagssituationer ges alla barn förutsättningar att utveckla sitt språk. Vi på Lindgården vill ge barnen många tillfällen varje dag till att tala, lyssna och lära tillsammans. Vi läser böcker med barnen flera gånger varje dag. Vi samtalar och ställer frågor om innehållet och knyter ihop texten med barnens erfarenheter. Vi samtalar om bilder med barnen, ställer frågor, beskriver och funderar. Vi använder flanosagor, språkpåsar, temasagor och leker med orden genom rim och ramsor.

Matematik finns som en del av barnens vardag. Vi räknar tillsammans när vi leker, dukar, bygger och konstruerar. Matematik är inte bara att räkna, det handlar till exempel om begrepp, sortering, former och att förstå hur tid fungerar. Genom att vi vuxna sätter ord på den matematik som finns i vardagen, blir matematik lika tydligt för barnen som språket. Matematiken finns överallt i vår omvärld och för att lägga grunden till ett livslångt lärande lägger vi på Lindgården stor vikt vid vardagsmatematik.

Natur och miljö är också ett viktigt område för Lindgårdens förskola, vi är mycket ute och leker på vår fina gård. Vi odlar grönsaker och studerar hur de växer. På hösten skördar vi och provar hur det smakar. Vi samarbetar också med Friluftsfrämjandet genom bland annat deras Mulleskola för 5-åringar.

Vi vill ge barnen en stimulerande, utvecklande och framför allt rolig tid hos oss på Lindgården.

Kontakt

Rektor Sagolunden, Baggetorp, Lindgården Österåker, Åland