Lärkans förskola

Lärkans förskola startade i oktober 2016 och ligger i centrala Vingåker. Lärkan har två avdelningar: Svalan 1-3 år för de yngsta barnen och Tärnan 3-5 år för de äldre barnen.

Vårt övergripande mål för den pedagogiska verksamheten är att få varje barn att känna trygghet, tillit och utvecklas efter sin egen förmåga. För att nå dit har vi fri lek, aktiviteter och vardagsrutiner som tillsammans ska stimulera nyfikenhet, motorik, koordination, kommunikation, skapande, respekt, ansvar och samspel både enskilt och i grupp. Barnens intressen är utgångspunkten för oss då vi skapar en bra och utvecklande miljö som möter barnens behov enligt läroplanen.

Vi pedagoger arbetar aktivt med vårt förhållningssätt som goda förebilder. Vi lyssnar aktivt på barnens tankar och idéer och dokumenterar på olika sätt.

Utifrån läroplanen ska barnen få utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Barnen ska känna att de vistas i en trygg miljö. Vi tror att barnet har en egen lust och vilja att lära, att få veta och få kunskap. Barnet står i centrum för vår verksamhet. Vi når detta genom att erbjuda en stimulerande miljö och material som är anpassat för de olika åldrarna på barnen. Varje dag tar vi emot barn och föräldrar på ett positivt sätt, så att de känner sig välkomna och trygga.

Avdelningar

Rektor Slottet, Södergården, Gränden, Satelliten, Äppellunden, Skogsgläntan