Grändens förskola

Grändens förskola ligger i Vingåkers centralort, på söder, med nära till naturen och en stor gård som inbjuder till lek. Förskolan har fyra avdelningar: Solägget 3-5 år, Junibacken 3-5 år, Nalle Puh 1-3 år och Bullerbyn 1-3 år.

Hela vår verksamhet har språket och barns språkutveckling som utgångspunkt. Vi arbetar aktivt med barns språkutveckling med lust, glädje och lek som ledstjärnor. I leken får språkutvecklingen mycket fin näring. Inspiration i vårt språkarbete har vi bland annat hämtat från Före Bornholmsmodellen och Öjabymodellen. Genom ett medvetet förhållningssätt skapas en miljö som tar vara på barnens naturliga vilja att lära sig läsa och skriva.

I det dagliga samspelet i leken, vid samlingar, högläsning och vid måltider och alla andra vardagliga situationer får språk, matematik och kommunikation en betydande roll.

På förskolan finns Språklyan, ett rum med stimulerande material för språklekar av olika slag. Till Språklyan går vi med alla barn på Solägget och Junibacken och med de äldsta barnen på Nalle Puh och Bullerbyn.

För att ytterligare förstärka alla barns möjlighet att göra sig förstådda lär sig alla barn och vuxna hos oss att kommunicera med hjälp av tecken som stöd. Detta ingår som en del av den dagliga verksamheten.

Vi arbetar målmedvetet utifrån läroplanens värdegrund och vi vill förmedla människors lika värde. Vi vill att alla på Grändens förskola visar omsorg om och hänsyn till andra människor. I vårt värdegrundsarbete med barnen använder vi kompiskort med olika teman om hur man blir en bra kompis.

Som ett komplement till Läroplanen arbetar vi efter Grändens egen språkplan och matematikplan, där vi formulerat gemensamma mål som vi strävar efter.

Kontakt

Rektor Gränden, Södergården, Lindgården Österåker, Baggetorp