Baggetorps förskola

Baggetorps förskola skapar lust att lära och utvecklas!

Förskolan ligger i Baggetorp mellan Vingåker och Katrineholm, i närheten av skogen och med gångavstånd till sjön Viren. Det finns två avdelningar: Eken 1-3 år och Aspen 3-5 år. I anslutning till förskolans lokaler har vi fritidsverksamhet på morgonen, på eftermiddagarna samt under skolans lovdagar.

På Baggetorps förskola arbetar vi målmedvetet med att öka barns känsla och förståelse för empati, språk och matematik.

Empati är ett viktigt begrepp för oss där vi strävar efter att barnen ska bry sig om varandra och kunna hantera konflikter på ett bra sätt.

Språket finns överallt omkring oss i vardagen och i samhället samt är nyckeln till kommunikation och delaktighet. Tillsammans med barnet, där vi som pedagoger har en aktiv roll, ges barnet möjlighet till ett rikt språk och en god språkförståelse. I förskolans dagliga verksamhet ska barnet ges många uttrycksmöjligheter som att leka, lyssna, berätta, sjunga och dansa. Vi använder oss även av teckenstöd för att förstärka det talade ordet.

Matematiken arbetar vi med på ett enkelt och medvetet sätt för att barnen ska se matematik i vardagssituationer. Barnen lär matematik på ett roligt sätt, exempelvis vid matbordet, vid påklädning, under samlingar och under barnens lek med varandra.

Vi pedagoger är bra förebilder för våra barn, vi är noga med att det vi säger ska stämma överens med det vi gör. Vi pratar om att på vår förskola lär vi oss saker tillsammans.

Avdelningar

Tillfällig chefsorganisation från 1 september 2020

Under rekrytering av ny förvaltningschef för Barn och utbildning får förskolan en tillfällig chefsorganisation.

Från och med den 1 september 2020 kommer Sarah Hamegård vara tillförordnad rektor för Baggetorps förskola.

Kontakt
sarah.hamegard@vingaker.se
0151- 191 43