Ålands förskola

Ålands förskola ligger på norr i Vingåkers centralort och har tre avdelningar: Rädisan 1-3 år, Löken 3-6 år och Moroten 3-6 år.

Ålands förskola har utomhuspedagogiken som profil. Här finns en stor gård med gräsmatta, sandlådor, gungor, klättermöjligheter både i träd och klätterställningar, vattenlek, asfalterade ytor lämpliga för exempelvis cykling eller bandyspel och backar där man vintertid kan åka pulka, madrass och stjärtlapp. Det finns två vindskydd där vi bland annat kan sitta och rita eller äta. I ena vindskyddet finns även en Muurikka (stekhäll) som vi lagar mat på med barnen.

Vi vill med vår utomhuspedagogik ge våra barn möjlighet att utveckla sin motorik, öka samarbetet och ge en naturlig vana att vistas i naturen. Utomhus finns en lärande miljö där nyfikenhet, kreativitet och samarbete lyfts fram. När man är ute i olika miljöer aktiveras alla sinnen. Utomhuspedagogiken blir ett viktigt redskap som levandegör läroplanens syfte. Den direkta upplevelsen har en pedagogisk betydelse. Det är helhetsupplevelse och direktkontakt mellan barnet och det som för stunden är föremål för lärandet, till exempel: Vad händer när jag går upp och ner för en backe?

Glädjen att tillsammans få möjlighet att utforska vår närmiljö ger en ökad trygghet och kunskap både hos det enskilda barnet och för barnen i grupp.

Kontakt

Rektor Sagolunden, Baggetorp, Lindgården Österåker, Åland