Ansöka om plats

Ansökan om plats i förskola och fritidshem kan du göra så snart ni får behov av plats.

Ansökan om lovomsorg vid fritidshem ska du göra senast en månad innan behovet.

 

Ansökan via e-tjänst

Om du och barnet som önskar barnomsorgsplats har svenskt personnummer ska ansökan om barnomsorgsplats i första hand göras via e-tjänsten Hypernet. Den går att använda utan inloggningsuppgifter.

 

Ansökan via blankett

I vissa fall ska ansökan om plats inom barnomsorgen främst göras genom att fylla i och lämna in en ansökningsblankett till kommunen. Detta gäller dig som:

  • kommer från ett annat EU-land
  • är asylsökande
  • har skyddade personuppgifter

Det går också bra att kontakta förskolehandläggaren.

 

Ansökan för barn med särlevande föräldrar

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad ska ha var sin plats, om det är så att båda har behov av barnomsorg för barnet. Ni ansöker då om varsin plats för det gemensamma barnet och vid gemensam vårdnad betraktar Vingåkers kommun val av förskola som en del av den dagliga omsorgen och utgår från att vårdnadshavarna är ense.

För vårdnadshavare som bor tillsammans när de skaffar en plats inom barnomsorgen ändras platsinnehavet om ni separerar och bor på skilda håll. Den ursprungliga platsen tillfaller den vårdnadshavare som är räkningsmottagare, vid separationen. Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad med barnet växelvis boende hos sig och båda har behov av omsorg skall den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare ansöka om en egen plats till barnet i barnets förskola. Detta ska göras utan begäran från kommunen. Ingen korrigering av avgifter görs i efterhand.

 

Ansökan om byte av förskola

I de fall barnet har en plats på förskola men vårdnadshavaren önskar omplacering till en annan förskola ska en ny ansökan om barnomsorgsplats lämnas till kommunen. Ansökan ska i första hand göras via e-tjänsten Hypernet som hittas via Vingåkers kommuns hemsida. I de fall det inte är möjligt att använda e-tjänsten går det att ansöka om barnomsorgsplats genom att fylla i en blankett och skicka eller lämna till förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen. I de fall det inte är möjligt att använda varken e-tjänsten eller blanketten går det att ansöka genom att kontakta förskolehandläggaren vid barn- och utbildningsförvaltningen via mejl eller telefon.
Vid ansökan om omplacering till annan förskola finns ingen garanti att barnet får en plats inom en viss tid. En plats tilldelas så snart barnet står först i kön till önskad förskola utifrån aktuell plats i turordningen.

 

Ansökan för barn från annan kommun

I de fall ett barn som är folkbokförd i annan kommun önskar barnomsorgsplats i Vingåkers kommun ska vårdnadshavaren kontakta hemkommunen som ska godkänna placeringen. Barnets hemkommun kontaktar sedan förskolehandläggaren vid Vingåkers kommuns barn- och utbildningsförvaltning för att upprätta ett avtal om placeringen, efter att förvaltningschefen godkänt mottagandet av barnet i kommunens omsorg.

 

Ansökan om plats i annan kommun

I de fall ett barn som är folkbokförd i Vingåkers kommun önskar barnomsorgsplats i annan kommun ska vårdnadshavaren kontakta förskolehandläggaren vid Vingåkers kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Det är barnets hemkommun som ska godkänna placeringen och för att detta ska kunna göras ska en blankett för detta ändamål fyllas i och skickas eller lämnas till barn- och utbildningsförvaltningens kansli för beslut av förvaltningschefen. Förvaltningskansliet kontaktar sedan anordnaren i kommunen där placeringen ska göras, för att upprätta ett avtal om placeringen.

Blanketter

Ansökan om förskola, fritidshem, delad faktura med mera  – E-tjänster & blanketter

E-tjänst - Ansökan om förskola och fritidshem

Förskolhandläggare