Förskola & Fritidshem

I Vingåkers kommun finns elva förskolor varav sju i centralorten och fyra i Vingåkers ytterområden. Förskolornas storlek varierar från en till fem avdelningar per förskola.

Undervisning och lärande
Att inte kunna något betyder bara att man ännu inte hunnit lära sig, det gäller både barn och vuxna. Barnens lärande pågår under hela vistelsetiden på förskolan. Undervisningen på våra förskolor ska inspirera och utmana barnen att lägga till och införliva nya kunskaper. Vi undervisar bland annat om; språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande
Vi är ute minst en gång varje dag. Utomhus finns möjlighet till lärande och lek med mycket rörelse och motorikträning! Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor.

Lek och utveckling
Leken har stor betydelse för barnens utveckling. I leken utvecklar barnen många förmågor, här är några exempel:
Förmågan till empati, genom att i rollekar pröva att vara någon annan lär sig barnet att sätta sig in i andras känslor
Social förmåga, genom att komma överens med kamrater, samarbete, hänsyn och turtagning.
Intellektuell förmåga, genom rumsuppfattning, problemlösning, planering och kommunikation

Trygghet och omsorg
En trygg miljö där barnen känner glädje att gå till förskolan är viktigt för alla i vår verksamhet. All personal i förskolan är delaktig i arbetet för att stärka barnens självkänsla och empatiska förmåga. Vi är aktiva och närvarande i barnens hela dag. Vi har ett genomtänkt arbete i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling för både förebyggande arbete och aktivt handlande då något inträffar.

Avvikande öppettider

Förskola 2024
Fredag 16 augusti – Stängt för planering

Förskola 2025
Tisdag 7 januari – Stängt för planering
Måndag 10 mars – Stängt för planering
Måndag 16 juni – Stängt för planering


Fritidshem 2024
Fredag 16 augusti – Stängt för planering
Måndag 28 oktober – Stängt för planering

Fritidshem 2025
Tisdag 7 januari – Stängt för planering
Måndag 16 juni – Stängt för planering

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för att ansöka om barnomsorgsplats och hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan.

För att ansöka om plats direkt kan du gå till e-tjänsten Ansök om plats .

Övriga e-tjänster och blanketter hittar du under E-tjänster och blanketter.

 

Ansökan om plats

Här kan du läsa mer om de uppgifter du som vårdnadshavare ska lämna till kommunen om ditt barn har en plats på förskola eller fritids:

 • inkomstuppgift
 • uppgift om familjebild
 • uppgift om grund för placering
 • barnets schema
Lämna uppgifter

Här kan du bland annat läsa om:

 • Barnomsorgens olika verksamhetsformer
 • Vem som har rätt till barnomsorg
 • Hur du ansöker om plats
 • Turordningsregler
 • Inskolning
 • Vistelsetid
 • Vilka uppgifter som du ska lämna som vårdnadshavare
Regler och riktlinjer

Här kan du bland annat läsa om:

 • Maxtaxa och inkomsttak
 • Vad som är avgiftsgrundande belopp
 • Avgiftsreducering vid barnets sjukdom
 • Barnomsorgsavgift för särlevande vårdnadshavare
 • Korrigering av barnomsorgsavgifter
 • Vad händer vid obetalda barnomsorgsavgifter
Taxor och avgifter

Dokument - barnomsorg

Förskolhandläggare