Språk- och talpedagog

Vingåkers kommunövergripande språk- och talpedagog arbetar med barn/elever som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation.

Arbetet avser språket, talet, rösten och språkanvändningen. Det handlar om att stödja och stimulera barn/elever med försenad eller avvikande språkutveckling samt att ge råd och stöd till vårdnadshavare. I arbetet handleder och utbildar språk- och talpedagogen även pedagoger och arbetslag.

 

Språk- och talpedagog

Namn
Anita Flodmark

Telefon
0703254964

E-post
anita.flodmark@vingaker.se