Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att underlätta för elever som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om att ge stöd vid läs- och skrivsvårigheter eller tal- och språksvårigheter.

Du som är elev i Vingåkers kommun kan få stöd av en specialpedagog. Skolan ansvarar för att ge dig det stöd du behöver.

Specialpedagog, centrala elevhälsan