Specialpedagog

Vingåkers kommunövergripande specialpedagoger arbetar med elever som är mellan 6-16 år. Arbetet kan riktas mot enskilda elever eller mot elevgrupper, det vill säga både på individ- och gruppnivå. Specialpedagogernas arbete kan innebära kartläggning, utredning och/eller observationer gällande läs- och skrivförmåga, komplex inlärning, koncentration och socialt samspel. Insatserna följs av pedagogisk vägledning, handledning och/eller fortbildning av personal utifrån aktuellt behov. Specialpedagogerna kan delta i elevhälsomöten och i möten med vårdnadshavare.

Specialpedagog, centrala elevhälsan

Specialpedagog, centrala elevhälsan