Skolsköterska och skolläkare

Inom den medicinska elevhälsan arbetar skolsköterskor och skolläkare. Vi erbjuder och utför hälsobesök enligt basprogram samt bidrar med medicinsk kunskap i skolan elevhälsoarbete. Vi övervakar och följer upp elevernas tillväxt, syn, hörsel och ryggar. Vi ansvarar för vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Vi arbetar främst främjande och förebyggande men utför enklare sjukvårdsinsatser. Vi har öppen mottagning för elever och ger råd och stöd till vårdnadshavare. Vårt uppdrag är att uppmärksamma orsaker till ohälsa. Vi har sekretess och tystnadsplikt samt dokumentationsskyldighet. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan på din skola.

 

Skolsköterska Slottsskolan F-6 och Marmorbyn

Skolsköterska Sävstaskolan

Skolsköterska Slottsskolan åk 7-9 och Högsjö skola

Skolläkare