Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan

I Vingåkers kommun finns tre skolsköterskor. Tillsammans tar de hand om hälsokontroller, vaccinationer, rådgivning, mottagning, förebyggande arbete och en del klassundervisning.

Hälsa är mer omfattande än frånvaro av sjukdom. Skolsköterskorna arbetar för att alla barn ska ha bra relationer med andra människor och sunda levnadsvanor med bra kost, motion och sömn – att alla barn ska ha de bästa förutsättningarna för livet och möjligheter att nå skolans mål.

Skolsköterskorna har tystnadsplikt och dokumentationsskyldighet. I en journal, som följer eleven under hela skolgången, dokumenterar de sina insatser.

 

Skolläkaren

Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan på din skola.

 

Skolsköterska Slottsskolan F-6 och Marmorbyn

Skolsköterska Sävstaskolan

Skolsköterska Slottsskolan åk 7-9 och Högsjö skola

Skolläkare