Skolkurator och skolpsykolog

Skolkurator

I Vingåkers kommun finns tre skolkuratorer som arbetar övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevens hälsa, lärande och utveckling. Kuratorerna stödjer enskilda elever i direktkontakt med eleven eller via elevens skolpersonal. Det rör sig oftast om enskilda stödsamtal men kuratorerna arbetar även med elever i grupp, klassarbete och gruppsamtal.

Skolkuratorerna har tystnadsplikt och viss dokumentationsskyldighet.

 

Skolpsykolog

Skolpsykologen bokar du tid till via chefen för centrala elevhälsan.

 

Skolkurator Slottsskolan 7-9 och Högsjö skola

Skolkurator Slottsskolan F-6

Skolkurator Sävstaskolan och Marmorbyns skola

Skolpsykolog, Centrala elevhälsan