Elevkoordinator med SYV-funktion

Vingåkers kommunövergripande elevkoordinator med SYV-funktion arbetar med elever som går i årskurs 4, 5 och 6. Arbetet riktas mot enskilda elever och mot elevgrupper, det vill säga både på individ- och gruppnivå. Arbetet innebär stöd som förebygger frånvaro i skolan och syftar till att väcka framtidstro för eleverna när de är i skolmiljön. Elevkoordinatorn deltar på de olika skolornas Elevhälsoteam och samarbetar med socialtjänsten när det finns behov för det.

Elevkoordinator med SYV-funktion åk 4,5,6

Namn
Fredrik Winberg

Telefon
073-559 06 03

E-post
fredrik.winberg@vingaker.se