Skolpsykolog

Vingåkers kommunövergripande skolpsykolog arbetar i grundskolan på rektors uppdrag, utifrån gällande skollag samt Hälso- och sjukvårdslagen. Grovt räknat arbetar skolpsykologen med två inriktningar.

I första hand arbetar skolpsykologen konsultativt mot skolans övriga personal inom ”det breda perspektivet” som handlar om att arbeta främjande och förebyggande med den allmänna psykiska hälsan bland eleverna i kommunen. Skolpsykologens jobb är att tolka, förtydliga och förklara problem och situationer ur de inblandades olika perspektiv, samtidigt är det alltid elevens behov som sätts främst. Ett exempel är att genom konsultation hjälpa till att lyfta blicken, bredda perspektivet och hitta nya vägar och alternativ för att bemöta bekymmer och svårigheter.

Skolpsykologen hanterar även ärenden på individnivå med enskilda elever, pedagoger och föräldrar. Det centrala är att alltid föra elevens talan. Skolpsykologen ska inte fungera som samtalsstöd under någon längre tid och utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa. Skolpsykologen ställer enbart diagnos när det gäller intellektuell funktionsnedsättning. Övriga diagnostiska frågeställningar remitteras till Regionen. Skolpsykologen kan också hjälpa föräldrarna att hitta rätt i vårddjungeln genom att informera om vilken instans som är bäst lämpad att hjälpa eleven och familjen.

Skolpsykologen har sekretess och tystnadsplikt i enlighet med gällande lag.

Skolpsykolog

Namn
Andreas Hjälmarö

Telefon
070-726 17 49

E-post
andreas.hjalmaro@vingaker.se