Skolpsykolog

Vingåkers kommunövergripande skolpsykologer arbetar med elever som är mellan 6-16 år. Det förebyggande och stödjande arbetet riktas mot elever, elevgrupper eller mot skolpersonal, på individ- eller gruppnivå.

Skolpsykologer kan kartlägga och analysera elevernas, klassernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser samt utvärdera och utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser.

På individnivå kan skolpsykologerna bistå med pedagogiskt riktade insatser i skolans och arbetslagens arbete, med att stödja enskilda elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot utbildningens mål. Skolpsykologerna kan göra bedömningar om kliniskt inriktade insatser bör göras, exempelvis psykologutredning eller vidare remittering av psykisk ohälsa.

Skolpsykologerna kan delta i elevhälsomöten och i möten med vårdnadshavare.

Skolpsykolog på Slottsskolan F-6, Slottsskolan 7-9 och Högsjö skola

Namn
Maria Fridlund

Telefon
070-726 17 49

E-post
maria.fridlund@vingaker.se

Skolpsykolog på Marmorbyns skola och Sävstaskolan

Namn
Emma Krantz

Telefon
070 723 13 81

E-post
emma.krantz@vingaker.se