Elevhälsa

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande för att ge eleverna möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt utifrån sina individuella förutsättningar. Elevhälsan arbetar också mer övergripande på skolan, med exempelvis skolans värdegrund och mot mobbning och kränkningar.

I Vingåkers kommun finns ett elevhälsoteam på varje skola. Det är rektorn på varje skola som ansvarar för teamet. I alla elevhälsoteam finns skolkurator och skolsköterska  från Centrala elevhälsan.

Har du frågor, känner du oro, behöver du råd eller vill du bara prata med någon? Då är du varmt välkommen att kontakta elevhälsoteamet på skolan, eller oss som jobbar på Centrala elevhälsan. Om ditt barn går i förskola pratar du med någon från personalen där ditt barn går.

Chef centrala elevhälsan

Administratör – förskolor och centrala elevhälsan