Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för elevers lärande, utveckling och hälsa. Vårt främsta mål är att arbeta för en likvärdig skola och för att utveckla skolans kompensatoriska uppdrag. Detta kan kort sammanfattas genom att alla skolans elever ska få det stöd som de behöver och få möjlighet att arbeta efter sina individuella förmågor.

Vi som arbetar på den Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av Vingåkers kommuns skolors rektorer. Stöd kan erhållas på organisations-, grupp- och individnivå. På den Centrala elevhälsan arbetar elevhälsochef, skolpsykolog, specialpedagoger, språk- och talpedagog och elevkoordinator med studie- och yrkesvägledarfunktion.

Förutom den Centrala elevhälsan finns lokal elevhälsa på varje skola. Den lokala elevhälsan arbetar med elevhälsofrågor som berör varje enskild skola. Inom lokal elevhälsa arbetar rektor, speciallärare/specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator, socialpedagog med flera.

Chef centrala elevhälsan, modersmålsenheten och studiehandledarna

Namn
Monika Holen

Telefon
0151-191 54

E-post
monika.holen@vingaker.se

Administratör – förskolor, kulturskolan och centrala elevhälsan

Namn
Inger Wilson

Telefon
0151-191 98

E-post
inger.wilson@vingaker.se

Besöksadress
Äppellundens förskola
Tors väg 1
643 31 Vingåker