Barnomsorg – Förskola & Fritidshem

I Vingåkers kommun erbjuds barnomsorg genom kommunala förskolor och fritidshem, och genom pedagogisk omsorg och fristående förskola och fritidshem som drivs i enskild regi.

OBS! All förskoleverksamhet är under vecka 28, 29 och 30 förlagd till Grändens och Ålands förskola. De barn som är i behov av omsorg under dessa veckor kommer få plats på Gränden eller Ålands förskola.

För fritidshem gäller att all fritidshemsverksamhet är förlagd till Sävsta fritidshem under veckorna 28, 29 och 30, då övriga fritidshem är stängda.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för att ansöka om barnomsorgsplats och hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan.

För att ansöka om plats direkt kan du gå till e-tjänsten Ansök om plats .

 

Ansökan om plats

Här kan du läsa mer om de uppgifter du som vårdnadshavare ska lämna till kommunen om ditt barn har en plats på förskola eller fritids:

 • inkomstuppgift
 • uppgift om familjebild
 • uppgift om grund för placering
 • barnets schema
Lämna uppgifter

Här kan du bland annat läsa om:

 • Barnomsorgens olika verksamhetsformer
 • Vem som har rätt till barnomsorg
 • Hur du ansöker om plats
 • Turordningsregler
 • Inskolning
 • Vistelsetid
 • Vilka uppgifter som du ska lämna som vårdnadshavare
Regler och riktlinjer

Här kan du bland annat läsa om:

 • Maxtaxa och inkomsttak
 • Vad som är avgiftsgrundande belopp
 • Avgiftsreducering vid barnets sjukdom
 • Barnomsorgsavgift för särlevande vårdnadshavare
 • Korrigering av barnomsorgsavgifter
 • Vad händer vid obetalda barnomsorgsavgifter
Taxor och avgifter

Blanketter - barnomsorg

Dokument - barnomsorg

Förskolehandläggare