Barn & Utbildning

Aktuell information

Föräldrastödsutbildning KOMET

Upplever du mycket bråk och tjat hemma? Välkommen till föräldrastödsutbildningen KOMET. Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan 3 till 11 år och som upplever att det är...

Information gällande covid-19 inom förskola/skola

[2021-09-17] Inga nya konstaterade fall av Corona i grundskola eller förskola Under innevarande vecka har vi förstått att många barn, elever och personal är sjuka i vanliga höstsjukdomar som förkylningar...

Viktig information till vårdnadshavare

Vår lärplattform Haldor fungerar ännu inte som tänkt. Vi har tekniska problem som vi hoppas ska vara lösta snart. Du som vårdnadshavare måste därför sköta all frånvaroanmälan direkt med ditt...