Viadidaktnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2020-08-31

Beslutande organ: Viadidaktnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-25
Protokollet är justerat: 2020-08-31
Datum för anslags uppsättande: 2020-08-31
Datum för anslags nedtagande: 2020-09-22
Förvaringsplats: Katrineholms kommun, Fredsgatan 38
Fler anslag