Viadidaktnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2020-06-17

Beslutande organ: Viadidaktnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-06-09
Protokollet är justerat: 2020-06-17
Datum för anslags uppsättande: 2020-06-17
Datum för anslags nedtagande: 2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen Katrineholm

Fler anslag