Västra Sörmlands räddningstjänsts arbetsutskott – Tillkännagivande

Publicerad: 2023-09-19

Beslutande organ: Västra Sörmlands räddningstjänsts arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-09-18
Protokollet är justerat: 2023-09-18
Datum för anslagsuppsättande: 2023-09-19
Datum för anslags nedtagande: 2023-10-11
Förvaringsplats: Brandstationen, Bievägen 49, Katrineholm

2023 09 18 protokoll vsr arbetsutskottet

Fler anslag